Vijesti

javni-poziv
JAVNI POZIV: MODERATOR/ICA AKTIVNOSTI

Fondacija INFOHOUSE kao partnerska organizacija traži kandidata/kinju za kratkoročni angažman kao moderatora/icu završne konferencije u okviru UNICEF-ovog projekta Angažman mladih…

javni-poziv
JAVNI POZIV: MEDIJSKA AGENCIJA

Fondacija INFOHOUSE kao partnerska organizacija traži medijsku agenciju za angažman na završnoj konferenciji koja se organizira u okviru UNICEF-ovog projekta Angažman…