Uposlenici Fondacije INFOHOUSE podržali protest za djecu Zavoda u Pazariću,INFOHOUSE