U Sarajevu predstavljen Priručnik za sudije i tužioce o korupcijskim rizicima u postupcima javnih nabavki,INFOHOUSE