Socijalni dan,Volontiraj kreditiraj,INFOHOUSE,wwwinfohouseba

c9b002fe1bb0320831a8ae78670fdb6f

12 feb: Obavijest povodom medijskih natpisa o Socijalnom danu

Uslijed velikog broja poziva predstavnika škola iz različitih gradova, predstavnika medija ali i poslodavaca sa istim pitanjem, obraćamo Vam se sa zvaničnim saopštenjem povodom aktivnosti pod nazivom Socijalni dan najavljenoj za dan 20.10.2017.:

-Drugi Socijalni dan koji je najavljen za dan 20.10.2017., iako istog naziva i namjene, nije aktivnost koju u sklopu projekta Volontiraj-kreditiraj  organizira ili  na bilo koji drugi način participira u njenoj realiziciji Udruženje INFOHOUSE.