ReSPA,INFOHOUSE,wwwinfohouseba

fc1da7257992fc36032e11db3df7a664

12 feb: Infohouse na ReSPA: Žene su manje sklone korupciji, potrebno ih je više na pozicijama vlasti u BiH

U Budvi je u toku Godišnja konferencija Regionalne škole za javnu upravu koju je otvorila ministrica javne uprave Crne Gore Suzana Pribilović, a na kojoj su, među ostalima, govorile i Dženana Aladžuz, direktorica Fondacije INFOHOUSE i Amra Softić, menadžerica razvoja programa Fondacije.

Konferencija je ove godine posvećena inovacijama u javnom sektoru i pružanju javnih usluga. Učesnici iz zemalja Zapadnog Balkana i EU ova dva dana će razmatrati značaj uvođenja inovacija u javnu upravu kroz primjere dobre prakse.

Direktorica Fondacije INFOHOUSE Dženana Aladžuz govorila je o antikorupcionim inicijativama. O saradnji institucija i nevladinih organizacija koja se tiče izrade, implementacije i monitoringa pozitivnih zakonskih propisa. Govorila je i o važnosti uključivanja žena u sve društvene tokove, a naročito o važnosti uključenja žena u politiku. „Potrebno je više žena na pozicijama vlasti u BiH. Studije su pokazale da su žene bolje menadžerice ali i da su žene liderice i direktorice manje sklone politici“ – istakla je direktorica INFOHOUSE-a Dženana Aladžuz.

Drugi dan konferencije će biti organizovana otvorena diskusija na temu strukture, kulture i personalnih promijena koje su potrebne za uvođenje inovacija u javnu upravu.  Države članice ReSPA su Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija,  a aktivnosti ove organizacije podržava Evropska komisija.