Potpora Europske unije ženama žrtvama nasilja u pokretanju vlastitih biznisa,infohouseba