Okrugli stol u Sarajevu: „Svako dijete treba porodicu“,unicef bih

048731097de322302aff7e52151c991d

29 mar: Okrugli stol u Sarajevu: „Svako dijete treba porodicu“

UNICEF BiH i Fondacija INFOHOUSE organizuju Okrugli stol „Svako dijete treba porodicu“ na dan 29. mart 2018. godine u EU Info Centru Sarajevo sa početkom u 16 časova.

Kao uvodničar, obratiće se redstavnik/ica UNICEF BiH. Potom će novinarka Rubina Čengić sa učesnicima Okruglog stola, uključujući predstavnike sistema socijalne zaštite, nevladinih organizacija i medija, te potencijalne hraniteljske porodice moderirati diskusiju o pravima djece bez roditeljskog staranja kao i djece pod rizikom od gubitka roditeljskog staranja.

Cilj ovog Okruglog stola jeste skrenuti pažnju javnosti na situaciju u kojoj se nalaze djeca bez roditeljskog staranja u BiH. Danas preko 2,000 djece u BiH živi bez roditeljskog staranja, a otprilike polovina njih odrasta u ustanovama. Uprkos trudu i brizi koje pruža osoblje ovih ustanova, djeci još uvijek nedostaje porodična skrb i porodično okruženje, koje je posebno značajno za razvoj djece mlađe od tri godine.

Kako bi pomogli u rješavanju ove situacije, UNICEF u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije implementira program “Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica“ sa ciljem da osigura da djeca bez roditeljskog staranja, djeca pod rizikom od odvajanja od porodica i djeca sa poteškoćama u razvoju uživaju jednaka prava i status kao i ostala djeca u Bosni i Hercegovini.