Marija Dobrijević, akademski slikar: Umjetnost spaja razlike,infohouseba