Konkurs za praktičnu edukaciju u Fondaciji INFOHOUSE,infohouseba