Konferencija za medije – predstavljanje projekta „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici“,infohouseba