Ko se boji korupcije još? Mi ne!,INFOHOUSE,wwwinfohouseba

fd8b0f77d767f1f6640afba6916ff67c

12 feb: Ko se boji korupcije još? Mi ne!

“Uvođenje obrazovanja o antikorupciji u obaveznu nastavu, uključivanje svih relevantnih činilaca odgojno-obrazovnog procesa, isključivanje političkog uticaja na izbor kadra u odgojno-obrazovnom sistemu, kao i uključivanje drugih sektora društva koji utiču na odgoj i obrazovanje“ osnovni su zaključci završne konferencije projekta “Ko se boji korupcije još? Mi ne!” koju su INFOHOUSE, Centar za razvoj medija i analize (CRMA) i Omladinski Komunikativni Centar (OKC) organizovali 25.09. i 26.09.2017. godine kako bi promovisali stanje i prevenciju korupcije u obrazovnom sektoru u BiH.

Na Konferenciji je bilo preko 100 učesnika, predstavnika institucija i agencija, nastavnika i direktora osnovnih i srednjih škola iz BiH, civilnog društva kao i medija kojima su predstavljeni rezultati djelovanja obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva na uvođenju edukacije o etici i antikorupciji u obrazovni sistem. Učesnici su, također, razmijenili iskustva o poduzetim aktivnostima i mjerama za prevenciju korupcije u sektoru obrazovanja na svim nivoima vlasti u BiH. Predstavljeni su i strateški pravci djelovanja po pitanju uvođenja antikorucijskog obrazovanja u BiH.

Tokom konferencije predstavljen je i set Antikorupcijskih priručnika koji su nastali kao rezultat realizacije projekta i koji imaju za cilj podržati razvoj i primjenu procesa sprečavanja negativnog uticaja i efekata koruptivnog ponašanja u obrazovnom sektoru u BiH. U tom kontekstu, prezentirana su i iskustva prosvjetno-pedagoškog kadra u primjeni navedenih priručnika u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Prisutnima su se obratili  Dženana Alađuz, direktorica INFOHOUSEA, J.Drew Giblin, ataše za kulturu i obrazovanje iz Američke ambasade u BiH, Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, kao i predstavnici civilnog sektora, te autori seta Antikorupcijskih priručnika, profesori i nastavnici koji su realizovali časove, te kroz primjere dobre prakse predstavili svoja iskustva.

48ee1e8a0a8f50dce4f8cb9ab418e211

12 feb: Završna konferencija: „Ko se boji korupcije još? Mi ne!“

INFOHOUSE, Centar za razvoj medija i analize (CRMA) i Omladinski Komunikativni Centar (OKC) organizuju završnu konferenciju projekta „Ko se boji korupcije još? Mi ne!“ o stanju i prevenciji korupcije u obrazovnom sektoru u BiH, koja se održava u ponedjeljak i utorak , 25.-26.09.2017. godine u Hotelu Termag na Jahorini sa početkom u 11:30 sati, nakon čega su predviđene izjave za medije.

Na Konferenciji koja će okupiti preko 100 učesnika, predstavnika institucija i agencija, nastavnika i direktora osnovnih i srednjih škola iz BiH, civilnog društva kao i medija biti će predstavljeni rezultati djelovanja obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva na uvođenju edukacije o etici i antikorupciji u obrazovni sistem. Učesnici će, također, razmijeniti iskustva o poduzetim aktivnostima i mjerama za prevenciju korupcije u sektoru obrazovanja na svim nivoima vlasti u BiH kao i istaći strateške pravce djelovanja po pitanju uvođenja antikorucijskog obrazovanja u BiH.

Tokom konferencije će se predstaviti set Antikorupcijskih priručnika koji su nastali kao rezultat realizacije projekta i koji imaju za cilj podržati razvoj i primjenu procesa sprečavanja negativnog uticaja i efekata koruptivnog ponašanja u obrazovnom sektoru u BiH.  Također, na konferenciji će biti prezentirana i iskustva prosvjetno-pedagoškog kadra u primjeni navedenih priručnika u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Događaj će otvoriti Dženana Alađuz, direktorica INFOHOUSEA, J.Drew Giblin, ataše za kulturu i obrazovanje iz Američke ambasade u BiH i Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Pozivamo sve medije da poprate ovaj događaj i obavijeste javnost o njegovom značaju.