JAVNI POZIV: Nabavka i štampa materijala za informativne sesije i Foruma za poslovnu podršku (Business Support Forum),infohouseba