INFOHOUSE,ba,Fondacija INFHOUSE pružat će tehničku podršku Agenciji za ravnopravnost spolova BiH u ispitivanju zadovoljstva korisnika ove institucije