Grad Mostar uskoro će započeti izradu Akcionog plana za prevenciju korupcije,infohouseba