edukacija,INFOHOUSE,wwwinfohouseba

077ab55046ce80eaf9a3ddea999597ca

12 feb: Edukacija: Antikorupcija i etika za profesore Univerziteta u Sarajevu

Centar za razvoj omladinskog aktivizma i Fondacija INFOHOUSE, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a uz podršku Antikorupcijske mreže u BiH – ACCOUNT, u utorak, 24.10.2017. godine, održat će edukaciju  “Antikorupcija i etika za profesore Univerziteta u Sarajevu”. Edukacija će biti održana u sali Centra za interdisciplinarne studije u Sarajevu sa početkom u 12,00 h. 

Tokom edukacije bit će predstavljen Kurikulum za univerzitete i priručnik za rad sa studentima, a učesnici će imati priliku saslušati i pokazno predavanje o etici i antikorupciji za studente.

Predavač će biti Ilija Musa, doktor nauka i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Mostaru.