accountbih,prvi antikotupcijski forum,BiH,INFOHOUSE,wwwinfohouseba

71f67488b0857639cee631943a3fc6fa

12 feb: Prvi Antikorupcijski forum općina i gradova u Bosni i Hercegovini

Fondacija INFOHOUSE, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID/BiH), a u sklopu Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH-ACCOUNT, poziva Vas da prisustvujete prvom Antikorupcijskom forumu općina i gradova u BiH koji učestvuju u izradi i implementaciji akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnonm nivou. Na događaju će, među ostalim, biti potpisan memorandum o saradnji između ACCOUNT-a i Općine Domaljevac-Šamac.

Fondacija INFOHOUSE, uz  podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID/BiH), a u sklopu Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH-ACCOUNT, poziva Vas da prisustvujete prvom Antikorupcijskom forumu općina i gradova u BiH koji učestvuju u izradi i implementaciji akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnonm nivou.  Na događaju će, među ostalim, biti potpisan memorandum o saradnji između ACCOUNT-a i Općine Domaljevac-Šamac.

Forumu će prisutvovati načelnici i predsjedavajući radnih grupa općina I gradova u BiH koje zajedno sa  članicama Mreže ACCOUNT rade na unapređenju institucionalnih mehanizama za smanjenje koruptivnih rizika u radu lokalnih uprava, pračenju napretka u njihovoj provedbi kao i ocjeni uticaja koji ovi mehanizmi imaju na zajednicu. Forum je zamišljen kao otvoreni dijalog između predstavnika lokalnih uprava i organizacija civilnog društva u prezentiranju pozitivnih praksi u izradi akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou ali i izazovima u njihovoj provedbi.