Publikacije

Medijska promocija kandidatkinja tokom kampanje za Opće izbore 2022 na primjeru Kantona Sarajevo
Medijska promocija kandidatkinja tokom kampanje za Opće izbore 2022 na primjeru Kantona Sarajevo
BIZNIS ANĐELI: MENTORSKI PROGRAM EKONOMSKOG JAČANJA MARGINALIZIRANIH SKUPINA ŽENA
BIZNIS ANĐELI: MENTORSKI PROGRAM EKONOMSKOG JAČANJA MARGINALIZIRANIH SKUPINA ŽENA
EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA ŽRTAVA NASILJA U PORODICI: ZAPOŠLJAVANJE PUTEM AKTIVNIH MJERA
EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA ŽRTAVA NASILJA U PORODICI: ZAPOŠLJAVANJE PUTEM AKTIVNIH MJERA
Whistleblower Protection in Southeast Europe: Moving to the Next Step
Whistleblower Protection in Southeast Europe: Moving to the Next Step
Feasibility study on women-owned businesses access to finance in Bosnia and Herzegovina
Feasibility study on women-owned businesses access to finance in Bosnia and Herzegovina
Fact i fake u medijima
Fact i fake u medijima