Publikacije

Žena u javnom prostoru BiH
Žena u javnom prostoru BiH
Izvještaj Fondacije INFOHOUSE 2020. godina
Izvještaj Fondacije INFOHOUSE 2020. godina
Lokalni izbori u BiH 2020: Ženska strana politike sa muškim licem
Lokalni izbori u BiH 2020: Ženska strana politike sa muškim licem
BE THE INSPIRATION: MOBILIZING YOUTH FOR RECONCILIATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
BE THE INSPIRATION: MOBILIZING YOUTH FOR RECONCILIATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Godišnji izvještaj za 2019. godinu Fondacije INFOHOUSE
Godišnji izvještaj za 2019. godinu Fondacije INFOHOUSE
Priručnik za zaštitu prijavitelja korupcije u institucijama Bosne i Hercegovine
Priručnik za zaštitu prijavitelja korupcije u institucijama Bosne i Hercegovine