Publikacije

Fact i fake u medijima
Fact i fake u medijima
BIZNISOM DO NEZAVISNOSTI – osnove pokretanja biznisa za žene žrtve nasilja
BIZNISOM DO NEZAVISNOSTI – osnove pokretanja biznisa za žene žrtve nasilja
Godišnji izvještaj Fondacije INFOHOUSE 2021
Godišnji izvještaj Fondacije INFOHOUSE 2021
Kvalitativna Analiza relevantnog zakonodavstva u oba entiteta o sprečavanju i zaštiti od rodnozasnovanog nasilja
Kvalitativna Analiza relevantnog zakonodavstva u oba entiteta o sprečavanju i zaštiti od rodnozasnovanog nasilja
Žena u javnom prostoru BiH
Žena u javnom prostoru BiH
Izvještaj Fondacije INFOHOUSE 2020. godina
Izvještaj Fondacije INFOHOUSE 2020. godina