Scroll Top

Publikacije

Clear Filters
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ FONDACIJE INFOHOUSE 2023
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ FONDACIJE INFOHOUSE 2023
PRIRUČNIK ZA ORGANIZACIJU OBUKE NA TEMU DUŽNE PAŽNJE I ODGOVORNOSTI ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I LJUDSKIH PRAVA ŽENA SA OSVRTOM NA MEĐUNARODNO/EU PRIHVAĆENE PRINCIPE VRIJEDNOSTI
PRIRUČNIK ZA ORGANIZACIJU OBUKE NA TEMU DUŽNE PAŽNJE I ODGOVORNOSTI ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I LJUDSKIH PRAVA ŽENA SA OSVRTOM NA MEĐUNARODNO/EU PRIHVAĆENE PRINCIPE VRIJEDNOSTI
ANALIZA STANJA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U MINISTARSTVU SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
ANALIZA STANJA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U MINISTARSTVU SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
STUDIJA O STANDARDIMA I POLITIKAMA RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA POSLOVNOM TRŽIŠTU
STUDIJA O STANDARDIMA I POLITIKAMA RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA POSLOVNOM TRŽIŠTU
EKONOMSKI OSNAŽENE ŽENE
EKONOMSKI OSNAŽENE ŽENE
PUBLIKACIJA: PODRŠKA DJETINJSTVU MEDIJSKA PISMENOST/BIRAJMO ŠTA ČITAMO
PUBLIKACIJA: PODRŠKA DJETINJSTVU MEDIJSKA PISMENOST/BIRAJMO ŠTA ČITAMO