Scroll Top

Žena u javnom prostoru BiH

U publikaciji pred Vama četiri istraživačice i novinarke razmatrale su javni prostor u kontekstu određenja u društveno-humanističkim naukama, gdje je fokus na društvenoj, odnosno političkoj i drugoj relevantnoj dimenziji javnog života, a u okviru kojih se reflektuju vrijednosti, običaji, međusobne interakcije i svakodnevne prakse jednog društva.