Scroll Top

Želite znati više o korupciji i etici? Preuzmite naš priručnik! KURIKULUM V DO IX (SRB)

Корупција је један од највећих проблема савременог демократског свијета. Овај феномен је глобално препознат као кључна препрека развоју друштва. Корупција подрива повјерење грађана у институције, угрожава стабилност и развој друштва, поткопава владавину закона и људска права и слободе, урушава добро управљање, правичност и социјалну правду. Посебно тешке посљедице корупција оставља на моралне темеље људске заједнице и основне етичке вриједности друштва. Босна и Херцеговина, наравно, није једина држава која је тешко погођена коруптивним дјеловањем и понашањем у свим областима живота, али је као земља у транзицији и постконфликтно друштво посебно изложена тешким посљедицама корупције, што због недовољно изграђених институционалних капацитета за борбу против ове појаве, што због недовољно развијене транспарентности и одговорности. Корупција је системски проблем и као такав захтијева стратешко и свеобухватно дјеловање у неколико праваца…