Scroll Top

Želite znati više o aktivnostima ACCOUNT-a? Preuzmite naš Newsletter! ACCOUNT Newsletter (mart 2019.) BOS

Kampanja se realizuje u okviru projektnih aktivnosti Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – ACCOUNT. Njeni realizatori u saradnji s Ministarstvom pravde Republike Srpske su Fondacija INFOHOUSE, Udruženje građana JUSTICIA, Udruženje KAM, Centar za razvoj omladinskog aktivizma – CROA, Centar za razvoj civilnog društva Doboj, ALDI Goražde, Centar za građansku suradnju Livno. Promocijom Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj, skrećemo pažnju na prava i zaštitu prijavitelja korupcije kod uposlenika organa lokalne samouprave i korisnika njihovih usluga (građana), uposlenika organa uprave u Republici Srpskoj, uposlenika javnih ustanova i javnih preduzeća u Republici Srpskoj, te građana. Promocija zakona održat će se u 60 lokalnih samouprava u Republici Srpskoj, sjedištima 26 upravnih organa, 15 ministarstava, Narodnoj Skupštini Republike Srpske, gradovima Banjaluci, Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Trebinju, Zvorniku, javnim ustanovama i javnim preduzećima u Republici Srpskoj.