Scroll Top

Želite znati više o aktivnostima ACCOUNT-a? Preuzmite naš Newsletter! ACCOUNT Newsletter (mart 2018.) BOS

Vlada FBiH je na hitnoj sjednici održanoj 28. marta prihvatila Prednacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u Federaciji BiH. Isti je upućen u Federalni Parlament i bit će predmet dva čitanja. Zainteresovana javnost imat će priliku uputiti svoje stručne komentare između prvog i drugog čitanja. Ispred Antikorupcione mreže organizacija civilnog društva u BiH – ACCOUNT, u izradi Prednacrta zakona učestvovovala je JUSTICIA/Srebrenik, liderska organizacija Sektorske grupe Zviždači. Glavne aspekte ovog Zakona, JUSTICIA je predstavila timu za praćenje izrade Zakona na zajedničkom satanku 26. marta 2018.godine u Sarajevu…