Scroll Top

Želite znati više o aktivnostima ACCOUNT-a? Preuzmite naš Newsletter! ACCOUNT Newsletter (april 2018.) BOS

Drugi antikorupcioni forum općina i gradova u BiH, koji je u sklopu Antikorupcione mreže u BiH – ACCOUNT, organizovala Fondacija INFOHOUSE, u saradnji sa Općinom Goražde i Udruženjem ALDI, omogućio je načelnicima i predstavnicima lokalnih zajednica u BiH da razmijene iskustva koja se tiču borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. Na Forumu je, među ostalim, razgovarano o ulozi i pozicijama lokalne uprave u izradi i provedbi antikorupcionih planova, a predstavljeni su i primjeri dobre prakse u borbi protiv korupcije. Među lokalnim zajednicama koje u tome bilježe značajne rezultate je i Općina Goražde. “Što se tiče provedbe mjera iz oblasti antikoruptivne politike mi u ovom procesu prednjačimo u odnosu na drugih dvanaest lokalnih zajednica koje su učestvovale u ovom procesu u prvom ciklusu. Mi smo početkom 2015. g. pristupili izradi Akcionog plana za borbu protiv korupcije, a poslije toga implementaciji mjera sadržanih u akcionom planu za period 2015. – 2017.godina . Sada smo u fazi kvalitetnog redizajna tog Akcionog plana” – istakao je Sanid Zirak, pomoćnik gradonačelnika Goražda.