Scroll Top

STUDIJA O STANDARDIMA I POLITIKAMA RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA POSLOVNOM TRŽIŠTU

Disclaimer:

Ova brošura je nastala u okviru projekta “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada” koji finansira Europska unija a implementiraju Fondacija INFOHOUSE i Fondacija LARA iz Bijeljine. Sadržaj je isključiva odgovornost Fondacije INFOHOUSE i ne odražava nužno stav Europske unije.