Scroll Top

PUBLIKACIJA: PODRŠKA DJETINJSTVU MEDIJSKA PISMENOST/BIRAJMO ŠTA ČITAMO

Ova brošura je nastala u okviru projekta „Biraj šta čitaš“ koju je finansirala UniCredit Foundation, a kojeg implementira Fondacija INFOHOUSE. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Fondacije INFOHOUSE i ne odražava nužno stav UniCredit Foundation.