Scroll Top

PRIRUČNIK ZA ORGANIZACIJU OBUKE NA TEMU DUŽNE PAŽNJE I ODGOVORNOSTI ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I LJUDSKIH PRAVA ŽENA SA OSVRTOM NA MEĐUNARODNO/EU PRIHVAĆENE PRINCIPE VRIJEDNOSTI

Priručnik za organizaciju obuke na temu dužne pažnje i odgovornosti za zaštitu ljudskih prava i ljudskih prava žena sa osvrtom na međunarodno/EU prihvaćene principe i vrijednosti je nastao 2023u okviru projekta “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada koji finansira Evropska unija, a implementiraju Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine.

Sadržaj je isključiva odgovornost izdavača Fondacije “Lara” i ne odražava nužno stav Evropske unije.