Scroll Top

PISANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Udruženje INFOHOUSE je neprofitna organizacija uspostavljena 2003. godine s ciljem jačanja i promocije informacijski obrazovanog društva i ljudskih prava. Naš rad je zasnovan na: aktivnom uključivanju građanstva i organizacija u proces izgradnje informacijskog društva, razvoju svijesti o važnosti informacije kao sredstvu ostvarenja demokratskih prava i obaveza i izgradnji kapaciteta mladih i organizacija. Sa organizacijama i pojedincima sarađujemo putem: treninga i konsaltinga iz oblasti odnosa sa javnošću i medijima, informacijsko- komunikacijskih tehnologija i menadžmenta organizacije provođenjem projekata iz oblasti ICT-ja, aktivizma i obrazovanja mladih, objavljivanja naših istraživačkih radova, organizacije događaja (seminari, konferencije…) Neki od projekata koje Udruženje INFOHOUSE provodi su: Shvatite nas ozbiljno – Djeca poručuju odraslima, Kultura za razvoj – MDGF, Komunikacija za razvoj, Volontiraj-kreditiraj, 101 razlog zašto glasati za ženu, Interventni fond za žensko poduzetništvo, Account – Antikorupcijska mreža i drugi…