Scroll Top

OSNAŽIVANJE ULOGE ŽENE U POLITIČKOM ŽIVOTU

Uloga žene u politici u Bosni i Hercegovini je, nažalost, češće vrednovana kroz broj njenih pojavljivanja u medijima i komentare o njenom stilu oblačenja, a najrjeđe kroz nepristrasnu analizu programa, vrijednosti za koje se zalaže i ostvarenih aktivnosti. Naravno da je određena odgovornost za ovakav minorizirajući stav i na bosanskohercegovačkim ženama jer, kao i žene u mnogim drugim zemljama, još uvijek žive na prekretnici između svoje tradicionalne uloge u društvu i svojih novih političkih ambicija. Međutim, činjenice su da loša ekonomska situacija u bh. društvu najviše pogađa žensku populaciju – trenutno, od pola miliona nezaposlenih 270.000 su žene. Stalne nacionalne tenzije ne dozvoljavaju da tranzicija u demokratsko društvo dođe do svog prirodnog pozitivnog završetka. U ovakvoj atmosferi, gdje je primarna briga kako i čime prehraniti ukućane, normalno je da žene pitanje svoje uloge u jačanju demokratskog društva stavljaju u zapećak…