Scroll Top

Medijska promocija kandidatkinja tokom kampanje za Opće izbore 2022 na primjeru Kantona Sarajevo

Istraživački rad pod nazivom “Medijska promocija kandidatkinja tokom kampanje za Opće izbore 2022 na primjeru Kantona Sarajevo” pruža pregled izvještavanja štampanih medija o predizbornim kampanjama kandidatkinja na bosanskohercegovačkim Općim izborima 2022. Analiza je zasnovana na istraživanju kvaliteta i kvantiteta izvještavanja četiri dnevne novine u BiH tokom predizborne kampanje (1.9-30.9.2022) o kandidatkinjama sa izbornih lista 7 stranaka koje su nakon izbora formirale Skupštinu Kantona Sarajevo.