Scroll Top

Kvalitativna Analiza relevantnog zakonodavstva u oba entiteta o sprečavanju i zaštiti od rodnozasnovanog nasilja

Kvalitativna analiza zakonodavstva o sprečavanju i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja polazi od činjenice da je nasilje nad ženama posljedica naučenih obrazaca ponašanja kojima se žene stavljaju pod kontrolu od strane intimnog partnera, a čemu doprinose okolnosti koje ženu stavljaju u nepovoljan i neravnopravan položaj u odnosu na muškarce, što kao takvo uveliko predstavlja prepreku za izlazak iz tog društvenog položaja. Stoga, na putu ka ravnopravnosti i nenasilnim odnosima potrebno je značajno raditi na mijenjanju stavova, obrazovanju i ekonomskoj nezavisnosti. Ovdje je važno naglasiti da ekonomska nezavisnost ne predstavja korak ka izlasku iz porodičnog okruženja, nego prije svega znači bolje korištenje potencijala i resursa, kao i izgradnju samosvjesne ličnosti koja će ravnopravno kreirati svoju ulogu u društvu.