Scroll Top

KO JE KO U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Tim Antikorupcijske mreže ACCOUNT kreirao je publikaciju “Ko je ko u borbi protiv korupcije u BiH”. U publikaciju su uvrštene sve članice Mreže, relevantne institucije i nevladine organizacije koje svojim akti vnostima daju značajan doprinos borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Svi podaci o institucijama, organizacijama i pojedincima koji se nalaze u ovoj publikaciji su prikupljeni sa zvaničnih web prezentacija i dopunjeni informacijama koje su prikupljali članovi našeg tima. Najveći broj organizacija koje se mogu pronaći u ovoj publikaciji su članice Anti korupcijske mreže ACCOUNT. Jedan broj organizacija u svojim programima suštinski nije predvidio aktivnosti koje se odnose na borbu protiv korupcije, ali se svojim punopravnim članstvom u Mreži obavezao da će dio aktivnosti posvetiti borbi protiv korupcije. Ostale članice Mreže koje se nalaze u ovoj publikaciji odavno su svoju borbu protiv korupcije potvrdile kroz razne projekte, kampanje i druge inicijative…