Scroll Top

ISTRAŽIVANJE O POLOŽAJU ŽENA NA TRŽIŠTU RADA

Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine, uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini, implementiraju
projekat “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada”.

U fokusu ovog projekta su ljudska prava na tržištu rada, posebno ljudska prava zaposlenica, a glavni cilj je doprinijeti procesu smanjenja diskriminacije žena na tržištu rada kroz promociju i zaštitu ekonomskih i socijalnih prava žena, te kroz jačenje procesa EU integracija. U svrhu postizanja ovog cilja je u okviru projekta, između ostalog, sprovedena online anketa (maj 2024. godine) čija je svrha bila da se dobije objektivna slika o položaju ispitanika/ica na tržištu rada. Anketu je ispunilo oko 300 ispitanika/ica.

Ovom prilikom je ispitano da li i u kojoj mjeri su bh. radnici i radnice izloženi/e nasilju i diskriminaciji na tržištu rada, koji su to najčešći oblici nasilja, da li su to nasilje i kome prijavili, kao i koji su rezultati prijava.