Scroll Top

INFOHOUSE IZVJEŠTAJ ZA 2013. GODINU

U 2013. godini INFOHOUSE je nastavio sa realizacijom aktivnosti koje podržavaju tehnički rad organizacije na izgradnji ljudskih, programskih i finansijskih kapaciteta profesionalaca, organizacija i pojedinaca. Kroz programe i projekte koji podržavaju lokalne organizacije kao i incijative koje se zasnivaju na potrebama u razvoju kapaciteta, edukaciji, monitoringu i evaluaciji, unaprjeđenju znanja i komunikacijskih startegija, promociji i zaštiti ljudskih prava, INFOHOUSE radi na osnaživanju civilnog društva. Bez obzira da li se radi o intervencijama koje se odnose na razvoj ljudskih i organizacionih kapaciteta (uključujući programe usavršavanja, javne događaje, konferencije, sajmove, lobističke sastanke sa različitim grupama), ili istraživanje i analizu, konsalting, odnose sa medijima i javnošću, sve naše usluge pomažu nam u ostvarenju razvojne misije naše organizacije…