Scroll Top

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ FONDACIJE INFOHOUSE 2023

Tokom 2023. godine Fondacija INFOHOUSE nastavila je raditi na projektima i aktivnostima koje promoviraju ljudska prava i njihovu implementaciju na svim nivoima države i društva, a u skladu sa svojim ciljevima. U ovoj godini bili smo podrška ženama žrtvama nasilja na području cijele Bosne i Hercegovine u postizanju ekonomske nezavisnosti, kao ključnog elementa borbe protiv porodičnog nasilja.

Uprkos svim izazovima možemo reći da smo nastavili u smjeru onoga čime smo se i do sada bavili: razotkrivanje slučajeva korupcije i promocijom borbe protiv korupcije kroz istraživačke tekstove na našem portalu Interview.ba, rada sa mladima, štitili i promovisali prava žena, radili na temi imunizacije djece, te bili podrška državnim institucijama u smjeru ispitivanja zadovoljstva njihovih korisnika kako bi unaprijedile svoj rad ka transparentnijem i odgovornijem.

Fondacija INFOHOUSE posvećena je jačanju organizacija civilnog društva koje promoviraju zaštitu ljudskih prava, te svojim djelovanjem nastoji uticati na pozitivne demokratske promjene u Bosni i Hercegovini.