Scroll Top

Godišnji izvještaj Fondacije INFOHOUSE 2022

Tokom 2022. godine Fondacija INFOHOUSE nastavila je raditi na projektima i aktivnostima koje promoviraju ljudska prava i njihovu implementaciju na svim nivoima države i društva, a u skladu sa svojim programskim ciljevima. U ovoj godini bili smo podrška ženama žrtvama nasilja na području cijele Bosne i Hercegovine u postizanju ekonomske nezavisnosti, kao ključnog elementa borbe protiv porodičnog nasilja.