Scroll Top

Godišnji izvještaj Fondacije INFOHOUSE 2021

Fondacija INFOHOUSE tijekom 2021. godine nastavila je raditi na projektima i aktivnostima koje promoviraju ljudska prava i njihovu implementaciju na svim nivoima države i društva, a u skladu sa svojim programskim ciljevima. Postignute rezultate pogledajte u izvještaju.