Scroll Top

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2012

Tokom 2012 godine Udruženje INFOHOUSE uspješno je radilo u više od 70 opština u Bosni i Hercegovini. Direktno smo sarađivali sa 4027 osoba/korisnika naših programa, obučili više od 600 osobe od čega djece i mladih skoro 500. Sarađivali smo sa više od 250 domaćih i inostranih organizacija i imali 1487 medijskih nastupa/objava/priloga direktno vezanih za naše inicijative i projekte. Kao direktni partneri na našim projektima imali smo čast da nam se odazove više od 30 organizacija iz BiH i čak 10 mladih. Realizirali smo 8 projekata, od čega 4 iz programa „Mladi i volonterizam,“ i 3 iz programa „Ekonomsko i političko osnaživanje žena“. Na osnovu direktnih poziva i/ili oglasa uspješno smo implementirali 4 usluge za različite ugovarače od kojih ističemo naročito odličnu saradnju sa Care international NWB na kampanjama za promociju njihovih projekata i evaluaciju za Save the children. U programu „Jačanja kapaciteta organizacija“ zahvaljujući radu kao Sekretarijat u okviru dvije mreže – NVO Vijeće i ACCOUNT – na skoro svakodnevnoj osnovi komuniciramo i sarađujemo sa više od 150 domaćih i stranih organizacija…