Scroll Top

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA ŽRTAVA NASILJA U PORODICI: ZAPOŠLJAVANJE PUTEM AKTIVNIH MJERA

Ekonomsko osnaživanje žena odnosi se na jačanje kapaciteta žena za strateški izbor i djelovanje u sferi ekonomije i na mogućnosti koje to otvara za promjene u drugim sferama njihovog života. Stoga kreatorima politike nudi jednu od brojnih mogućih ulaznih tačaka u šire procese osnaživanja. Postoji niz argumenata zašto je fokus na ekonomsko osnaživanje žena važan. Prije svega, rodne neravnopravnosti u podjeli rada između plaćenog i neplaćenog rada, primarna odgovornost žena za neplaćeni rad njege u kući i povezane nejednakosti u pristupu vrijednim resursima i mogućnostima su srž podređenog statusa žena u društvu.