Scroll Top

EKONOMSKI OSNAŽENE ŽENE

Ova brošura je nastala u okviru projekta „Ekonomske i socijalne  prilike ka nezavisnosti žena žrtava nasilja u porodici” finansiranog od strane Evropske unije a kojeg implementiraju Fondacija INFOHOUSE i UG “Budućnost” Modriča. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Fondacije INFOHOUSE i ne odražava nužno stav Evropske unije.