Scroll Top

BIZNISOM DO NEZAVISNOSTI – osnove pokretanja biznisa za žene žrtve nasilja

Nasilje u porodici je globalni fenomen i najčešće pogađa žene i djevojčice širom planete. Rezultati OSCEovog istraživanja “Dobrobit i sigurnost žena u BiH” su pokazali da je skoro polovina žena preživjela neki oblik zlostavljanja, uključujući nasilje od intimnog partnera u dobi od 15 godina ili kasnije. Najnovije statistike EU pokazuju, također, da je 48 posto žena u BiH doživjelo određeni oblik nasilja. Prema izvještaju za 2020. godinu organizacije “Human Rights Watch”, tokom pandemije su zabilježeni porast nasilja u porodici i smanjenje broja usluga dostupnih žrtvama nasilja.