Scroll Top

BIZNIS ANĐELI: MENTORSKI PROGRAM EKONOMSKOG JAČANJA MARGINALIZIRANIH SKUPINA ŽENA

Koncept „Biznis anđeli“ prvi put se u Bosni i Hercegovini pojavljuje u okviru projekta Evropske unije „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici“, koji implementiraju Fondacija INFOHOUSE i Udruženja građana „Budućnost“.

Riječ je o mentorskom programu čija je svrha osnažiti biznis kapacitete žena koje su preživjele nasilje u porodici, a u cilju postizanja samoodrživosti njihovih biznisa, koji su nastali kao rezultat 100.000 KM vrijedne finansijske podrške Evropske unije.

Kroz projekat je 18 žena uspješno pokrenulo vlastite biznise, od usluga čišćenja, proizvodnje zdrave hrane, poljoprivrednih aktivnosti, do pokretanja biznisa poput autopraonice, proizvodnje svijeća i prerade drveta.