Scroll Top

BESPLATNE TELEFONSKE LINIJE ZA ŽRTVE NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI

BESPLATNE TELEFONSKE LINIJE ZA ŽRTVE NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI

Između zahtjeva Istanbulske konvencije i postojećih praksi

Ova publikacija producirana je uz finansijsku podršku Evropske unije a u okviru projekta „Ekonomske i društvene prilike ka nezavisnosti za žene žrtve nasilja.“Sadržaj publikacije potpuna je odgovornost Fondacija INFOHOUSE i Udruženja građana “Budućnost” i ne odražava nužno stavove Evropske unije.