Scroll Top

ANALIZA STANJA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U MINISTARSTVU SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa Fondacijom INFOHOUSE, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini (u nastavku teksta: BiH) implementira projekat „Rodna perspektiva za odgovorne institucije u sektoru sigurnosti“. Cilj programa je unapređenje kapaciteta institucija za uvođenje principa ravnopravnosti spolova, te usklađivanje zakona, zakonskih propisa i politika sa međunarodnim i domaćim standardima za ravnopravnost spolova, kao i donošenje posebnih, afirmativnih mjera.

Cilj analize je prikupljanje informacija o stavovima, iskustvima i potrebama službenica i službenika Ministarstva sigurnosti BiH u pogledu diskriminacije, seksualnog uznemiravanja, uznemiravanja na osnovu spola i mehanizama za djelovanje za ravnopravnost spolova u okviru Ministarstva. Analiza treba biti polazna osnova za usmjeravanje projektnih aktivnosti koje će se odnositi na podršku Ministarstvu sigurnosti BiH u pogledu ispunjenja obaveza iz Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, a u kontekstu donošenja programa mjera za postizanje ravnopravnosti spolova i to kroz:

  • Podršku jačanju i daljem osnaživanju mehanizma za učinkovitu prevenciju i zaštitu od rodno uvjetovanog uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu.
  • Izradu Plana za uklanjanje uočenih rodnih neravnopravnosti u određenom području u oblasti sigurnosti.

U cilju izrade analize kombinovane su sljedeće metode:

  • “Desk” analiza relevantnog zakonskog i podzakonskog okvira, izvještaja o provedbi strategija, politika i godišnjih izvještaja o radu;
  • Provođenje online upitnika sa uposlenicama/uposlenicima Ministarstva sigurnosti BiH, kako bi se stekla objektivna slika o stavovima, iskustvima, potrebama službenica i službenika Ministarstva sigurnosti BiH, kao i znanjima kojima raspolažu na temu diskriminacije, seksualnog uznemiravanja, uznemiravanja na osnovu spola i mehanizama za djelovanje za ravnopravnost spolova. Upitnik su ispunila 34 ispitanika/ispitanice, od čega je 26 (76%) ispitanica ženskog spola, i 8 (24%) ispitanika muškog spola.

Analiza stanja u oblasti ravnopravnosti spolova u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine treba omogućiti čitateljima/cama, uvid u zakonski i podzakonski okvir koji reguliše relevantna pitanja iz oblasti rodne ravnopravnosti, a koji se direktno tiču nadležnosti Ministarstva, kao i da predstavi usvojene dokumente, uspostavljenje mehanizme i realizirane aktivnosti. Također analiza daje uvid u nivo poznavanja diskriminacije, seksualnog uznemiravanja, uznemiravanja na osnovu spola i mehanizama za djelovanje za ravnopravnost spolova od strane uposlenika/ca Ministarstva.