Scroll Top

Agresivnost i vršnjačko nasilje kod učenika u osnovnim školama, MIRELA ŠUMAN

U dvije organski povezane cjeline, ustvari, povezane u teorijskom i empirijskom tretmanu, koje su individualno i društveno vrlo aktuelne i važne, a to su problematike agresivnosti i vršnjačkog nasilja, mr. Mirela Šuman ukazuje na socijalnopsihološke spoznaje, teorijski pouzdane i praktično primjenjive. Autorica prezentuje i znalački interpretira kako gledišta dobrih poznavalaca uzroka i posljedica agresivnosti i vršnjačkog nasilja tako i rezultate vlastitih empirijskih istraživanja. Iz analize sadržaja i načina njegovog tretmana, vidljivo je koje teorije agresivnosti i nasilja mr. Mirela Šuman smatra važnim, kako definiše pojmovno određenje, vrste i etimologiju agresivnosti i nasilja. Autorica također razmatra i sadržaje koji se odnose na pojmovno određenje vršnjačkog nasilja, na oblike njegovog ispoljavanja te na profile aktera i faktore rizika…