Scroll Top

O nama

Saznajte više o nama

Fondacija INFOHOUSE (u daljem tekstu: Fondacija) je nepolitička, nestranačka, nezavisna i neprofitna nevladina organizacija.

Fondacija INFOHOUSE posvećena je jačanju individua i organizacija civilnog društva koje promoviraju zaštitu ljudskih prava medijsku i informacionu pismenost te svojim djelovanjem nastoji uticati na pozitivne demokratske promjene u Bosni i Hercegovini (BiH). Iz ogromne riznice različitih projektnih inicijativa, od svog osnivanja, posebno izdvajamo projekte osnaživanja djece i mladih kroz komuniciranje o socijalnoj inkluziji; jačanje CSO u borbi protiv korupcije; osnaživanje žena u ekonomskom i političkom pogledu. Fondacija INFOHOUSE u svom radu slijedi i zagovara feminističke principe.

INFOHOUSE aktivno radi na izgradnji kapaciteta drugih organizacija i pojedinaca, pokreće i/ili podržava demokratske inicijative, strateški razvija institucije i nevladine organizacije, te djeluje sa i putem medija na promicanju transparentne vladavine prava! INFOHOUSE je dobitnik Prve nagrade austrijske Erste fondacije za najbolji projekat iz oblasti Socijalne inkluzije 2007. godine. Pogledajte naredni video:

CILJEVI I DJELATNOSTI FONDACIJE

Aktivan rad na izradi projekata
i programa, te upravljanja fondovima koji
doprinose boljem razumjevanju,
zagovaranju i promociji ljudskih prava,
naročito prava žena
i mladih

Razvijanje i učvrščivanje
veza između svih vrsta i tipova organizacija civilnog društva,
institucija i privrednih subjekata zemlji i svijetu radi promocije demokratskih vrijednosti i jačanja uloge civilnog društva

Zalaganje za bavljenje svim naučnim, stručnim, tehničkim i administrativnim vrstama pitanja vezanih za slobodan razvoj društva, te slobodan i neometan pristup informacijama neophodnih za razvoj društva, a u skladu sa Ustavom BiH

Podsticanje i
pomaganje
razvoja društva u cilju
njegovog ekonomskog
i političkog
osnaživanja

Edukacija
i informisanje javnosti
o načinima
promocije i
zaštite
ljudskih prava

Organizacija promotivnih projekata, programa i aktivnosti (seminara, konferencija, studijskih putovanja, treninga, izdavanje i štampanje publikacija… ) u cilju promovisanja statutarnih ciljeva Fondacije i partnera

NAŠA VIZIJA

“Informacija je kisik demokratije”

NAŠA MISIJA

Kroz aktivizam, neformalno obrazovanje, istraživanja, savjetovanje, odnose s javnošću i medijima, protok informacija – promovisati vrijednost INFORMACIJE KAO KISIKA demokratije u civilnom sektoru.

NAŠE VRIJEDNOSTI

  • Sloboda mišljenja
  • Sloboda protoka
    informacija
  • Pozitivan pristup
  • Rodna ravnopravnost
  • Humanost
  • Profesionalan pristup
  • Želja za demokratskim promjenama u društvu
  • Timski rad i inovativnost
Simovic
Nenad Simović
NDI BiH
Direktor

“Nacionalni Demokratski Institut u BiH surađivao je aktivno sa domaćom nevladinom organizacijom Fondacijom “INFOHOUSE” iz Sarajeva. Uvek nam je bilo zadovoljstvo raditi sa njima na mirovnim projektima i aktivnostima koje uključuju aktivan rad na promenama u životima mlađih u Bosni i Hercegovini. U tim našim zajedničkim aktivnostima Fondacija “INFOHOUSE” je pokazala izvrsnost u realizaciji zajedničkih projekata, kao i visok i u svakom trenutku veoma profesionalan, transparentan i inspirativan nivo komunikacije sa javnošću i medijima.”

jasmin_web
Jasmin Bešić
Institut za mlade "Kult"
Generalni direktor

“Moja saradnja sa Infohouseom traje 15-ak godina. Jedno vrijeme sa mnom kao koordinatorom u Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju ( GIZ ), a onda kao direktorom Instituta za razvoj mladih KULT. Infohouse je organizacija sa vizijom, ugledom u društvu, profesionalnim timom i prodornim rukovodstvom, s emocijom u poslu i posvećenošću klijentu do maksimuma. To je kuća građena od temelja sa krajnjom brigom o partnerima do krova na kojem su rezultati i uspjesi. Moja prva pomisao na spominjanje Infohousea je : Korektni do kraja !”

Worth
Mark Worth
European Center for Whistleblower Rights
Whistleblowing International

“INFOHOUSE has its heart and soul in the right places : working every day for the benefit of all people and especially the youth. Our collaboration with INFOHOUSE has made a real difference in Bosnian society. We hope to build on this!”

Sumka CARE-22
Sumka Bučan
Care
Direktorica

„Ambiciozni tim Fondacije INFOHOUSE postavljava visoko ciljeve, te s velikom predanošću i inovativnošću provodi projekte, koji osnažuju žene i mlade u Bosni i Hercegovini, zagovaraju mehanizme za sprječavanje korupcije, te jačaju druge nevladine i vladine organizacije kroz neformalne edukacije i poboljšanje vidljivosti nevladinog sektora. U tom smislu CARE International Balkans prepoznao je INFOHOUSE kao partnera koji svojim pristupom donosi dodatnu vrijednost projektima koje naša organizacija implementira i u prvi plan stavlja one kojima su projekti namjenjeni. Saradnja sa organizacijom INFOHOUSE se pokazala kao pravi potez i za nas i za korisnike naših projekata“.