Scroll Top

Galerije

Sajam poljoprivrede u Vlasenici
volontiraj-kreditiraj, socijalni dan 2017
Sajam zelenih poslova i zelene ekonomije Visoko
sAJAM “OD IDEJE DO BIZNISA”
pROGRAM USAVRŠAVANJA ZA KANDIDATKINJE NA IZBORNIM LISTAMA
iZLOŽBA BHTATE
izložba “100 godina heinricha bölla”
DRUGI ANTIKORUPTIVNI FORUM OPĆINA I GRADOVA U BIH (GORAŽDE)
ACCOUNT – POTPISIVANJE MEMORANDUMA O RAZUMJEVANJU SA OPĆINOM BIHAĆ
USAID SGIP
START-UP OPĆINE STARI GRAD, INICIJALNI SASTANAK
“MEĐURELIGIJSKO UPOZNAVANJE SA VJERSKIM OBIČAJIMA ZA VASKRS I BAJRAM” PRO-BUDUĆNOST I FONDACIJA INFOHOUSE