Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: FONDACIJA INFOHOUSE traži eksperta_cu/agenciju za Socialmedia development u okviru implementacije projekta: “Čitaj više, misli više”

citaj

FONDACIJA INFOHOUSE traži eksperta_cu/agenciju za Socialmedia development u okviru implementacije projekta: “Čitaj više, misli više”, koji finansijski podržava Europska zaklada za demokraciju (EED).

 1. Kompanija: Registrovana kompanija ili ekspert
 2. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina
 3. Naziv projekta: Čitaj više, misli više
 4. Trajanje projekta: Avgust, 01, 2023 – Juli 31, 2024
 5. Period realizacije aktivnosti: 18.2.- 31.7. 2024.

Reference number: I-EED -17/24

 1. O projektu

Fondacija INFOHOUSE putem svog portala www. Interview.ba implementira jednogodišnji projekat „Čitaj više, misli više“, koji finansijski podržava Europska zaklada za demokraciju (EED).

Zajednički je cilj da se kroz produkciju i objavljivanje tekstova poveća pristup građana tačnim, transparentnim i objektivnim informacijama o političkim i društvenim događajima u vremenu teške političke krize u Bosni i Hercegovini.

Cilj nam je kroz serijal tekstova novinara i novinarki iz cijele BiH utjecati na promjenu narativa o Bosni i Hercegovini, kao „neodrživoj zajednici“, ponuditi platformu na kojoj je moguće iskazati stavove različitih političkih aktera, međunarodnih zvaničnika, promovirati odgovornu vladavinu, privrženost europskim integracijama.

Također, potrebno je izraditi i realizirati Strategiju društvenih mreža portala Interview.ba, s ciljem predstavljanja i promocije projekta i portala, te i tekstova putem digitalnih kanala. Jedan od ciljeva je također uspostaviti strategiju komunikacije sa čitateljima/čitateljkama, odnosno privlačenje novih.

 

 1. Ciljevi i obim zadataka

2.1. Svrha angažovanja

Razvoj i realizacija Strategije društvenih medija na portalu Interview.ba

2.2. Opis poslova

U suradnji sa Fondacijom Infohouse osmišljavanje ciljeva koji se žele postići na društvenim mrežama

Analiza postojećeg stanja na društvenim mrežama i prijedlog za njihovo unaprijeđenje

Uspostavljanje plana aktivnosti na društvenim mrežama za period najmanje od godinu dana

Prijedlog za social media marketing (plaćeni marketing)

Prijedlog metoda i formata koji će doprinijeti jačanju vidljivosti i branda portala Interview.ba

Detaljno objašnjavanje procesa monetizacije i prepoznavanje da li je realizacija moguća

2.3. Od angažovanog lica/agencije očekuje se

Da se informiše o ciljevima i očekivanim rezultatima projekta, osmisli, pripremi i kreira Strategiju razvoja društvenih mreža portala Interview.ba, koja će obuhvatiti različite online platforme i kanale (poput Facebooka, Instagrama)).

Izrada i optimizacija kampanja:

Angažirano lice/agencija  po završetku aktivnosti dostavit će izvještaj u pisanoj, elektronskoj formi, na engleskom jeziku, kao potvrdu obavljenih radnih zadataka.

Izvještaj će se sastojati od sljedećih komponenti: uvod i opis obavljenih poslova, izvještaji o učinkovitosti kampanje kako bismo mogli pratiti napredak(podaci) i prijedlog za daljnje marketinške strategije.

2.4. Kvalifikacije i vještine:

Najmanje 3 godina profesionalnog iskustva;

Reference kojima može dokazati znanja iz oblasti Socialmedia developmenta

2.5. Period angažmana i plaćanje

Angažirano lice/agencija će pripremiti, osmisliti Stragegiju u dogovoru sa Naručiocem.

Plaćanje će se vršiti po izvršenoj usluzi i dostavljenom izvještaju.

Angažovani/a socialmedia developer će tokom obavljanja usluga održavati redovnu komunikaciju sa uredništvom i stručnjacima Socialmedia campaign and boosting, te urednicom portala Interview.ba.

 

 1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati

 • Referentni broj ponude
 • CV/portfolio sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu,
 • Primjeri dosadašnjih radova (minimalno tri)
 • 2 reference s punim kontaktom
 • Finansijska ponuda

3.2. Postupak prijave

Ponude se dostavljaju na e-mail adresu: interview@interview.ba

Rok prikupljanja ponuda (elektronski): 9. Februar 2024. godine do kraja dana sa naznakom: Reference number: I-EED -17 /24

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.