Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

FOND ZA ŽENE 2023 OVE GODINE POMAŽE 7 ORGANIZACIJA I VIŠE OD 120 ŽENA IZ RANJIVIH KATEGORIJA DRUŠTVA

Untitled design (3)

 

FOND ZA ŽENE 2023 OVE GODINE POMAŽE 7 ORGANIZACIJA I VIŠE OD 120 ŽENA IZ RANJIVIH KATEGORIJA DRUŠTVA

 

Zahvaljujući sredstvima donatora JT INTERNATIONAL AD SENTA, Fondacija INFOHOUSE je drugi put za redom raspisala Javni poziv za organizacije posvećene preduzetništvu i ekonomskom jačanju žena iz ranjivih kategorija društva.

Ekonomsko osnaživanje žena je program koji Fondacija provodi već niz godina a prošlogodišnja akcija za dva ženska udruženja Udruženje “JADAR” iz Konjević Polja i Udruženje žena “NERA” iz Konjica, koju je podržao također JTI, rezultirala je obezbjeđenjem znanja, vještina i oprema za više od 70 nezaposlenih žena u ova dva grada!

Ove godine Fond za Javni poziv iznosio je 23.470 BAM. Aneksom ugovora, donator je dodijelio dodatna sredstva u iznosu od 5.700,00 BAM tako da je ukupan iznos 29.170,00 KM. Prijaviti su se mogle ženske organizacije (organizacije čija je primarna grupa “žene”) koje imaju ideju/potrebu za aktivnostima i/ili kupovinom opreme koja će direktno doprinijeti ekonomskom osnaživanju nezaposlenih i marginaliziranih žena iz njihove zajednice/zajednica. To su organizacije koje su prvenstveno prepoznate kao udruženja koja pomažu ženama iz ranjivih grupa te posluju ispravno i pozitivno u skladu sa zakonom.

Prijave na Javni poziv su se vršile putem Pisma interesa na memorandumu organizacije kao i dostavom ispunjene Aplikacije. Aplikacija je bila dostupna u Javnom pozivu na web stranici Fondacije INFOHOUSE, a rok za prijavu bio je 25.10.2023. godine.

Odabir dobitnika grantova

Do pomenutog roka (25.10.2023.) ukupno je pristiglo 46 prijava od strane 46 Udruženja sa područja čitave Bosne i Hercegovine. Prvi korak bila je evaluacija svih pristiglih prijava nakon čega su eliminirane nepotpune aplikacije koje samim tim nisu ispunile tehničke karakeristike navedene u Javnom pozivu. Nakon prvog ciklusa evaluacije njih 30 je prošlo u drugi krug odabira..

Komisija je odabrala slijedećih 7 najboljih aplikacije na osnovu kriterija:

 1. Udruženje “Pčelica” Živinice (4.133,25 BAM)
 2. Udruženje “BUDUĆNOST” Modriča (5.550,00 BAM)
 3. Udruženje “RUKA” Tešanj (5.800,00 BAM)
 4. Udruženje “ROMKINJA” Bijeljina (5.800,00 BAM)
 5. Udruženje “ZVIJEZDA” Vareš (2.443,35 BAM)
 6. Udruženje “Žena” Janja, Bijeljina (2.443,35 BAM)
 7. Udruženje “JADAR” Konjević Polje (3.000,00 BAM)

 

Kako će udruženja pomoći ženama?

 1. Udruženje “Pčelica”

Projekat predstavlja podršku ženama iz ruralnih područja, gdje bi kroz usvajanje novih stručnih znanja u pčelarstvu i osnovnih poduzetničkih vještina, korisnice programa bile u stanju da od svojih proizvoda i usluga postanu ekonomski neovisne. Ciljnu grupu ovog projekta čini 15 žena, članica sekcije “Žene pčelarke”.

 1. Udruženje “BUDUĆNOST”

Projekat predstavlja ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje 15 žena kroz razvoj programa njege i pomoći starijim i bolesnim licima. Ciljna grupa u okviru ovog projekta su žene koje pripadaju marginalizovanim grupama, sa fokusom na žene koje su preživjele rodno nasilje.

 1. Udruženje “RUKA”

Projektna ideja jeste pružiti podršku marginaliziranim ženama iz ruralnih područja koje se suočavaju s izazovima brige o djeci s poteškoćama u razvoju. Osnovni je cilj omogućiti tim ženama da postanu ekonomski neovisne kroz poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima. Kroz ovu inicijativu želi se poboljšati njihova ekonomsku situaciju, povećati samostalnost i doprinijeti boljem kvalitetu života za njih i njihovu porodicu. Ciljnu skupinu čini 10 žena.

 1. Udruženje “ROMKINJA”

Ovaj projekat se implementira u svrhu jačanja radnookupacione edukacije za žene. Naime, Udruženje žena “Romkinja” ovaj javni poziv vidi kao priliku za ponovno uspostavljanje I sprovođenje Radno-okupacione edukacije koja je već pri ranijoj implementaciji kroz druge projekte i programe dala zapažene rezultate. Cilj projektne ideje je obuka 20 žena starosti između 18 i 40 godina, iz ranjivih kategorija društva, sa akcentom na žene Rokminje, kroz Radno-okupacionu edukaciju.

 1. Udruženje “ZVIJEZDA”

Projektna ideja je izrada programa podrške i reintegracije koji će omogućiti ženama iz ranjivih kategorija da steknu neophodne vještine i znanja za samostalan rad. Tražena sredstva će se iskoristiti za unapređenje u oblasti šivanja, kao i za povećanje kapaciteta udruženja. Udruženje “ZVIJEZDA” ima u planu 50 žena iz ranjivih kategorija društva uključiti u ovaj program.

 1. Udruženje “Žena”

Projekat ”Zlatne ruke žene” planira animirati žene povratnice za obuku tkanja, šivenja i dekupaž tehnike. Sredstva će se iskoristiti za nabavku osnovnih sredstava: mašine, repromaterijal itd. Ciljnu skupinu čini 15 žena povratnica.

 1. Udruženje “JADAR”

Udruženje “JADAR” planira adaptirati prostor za rad i obuku žena iz Konjević polja i obližnjih mjesta. Adaptacija je potrebna kako bi se objekat mogao koristiti i u zimskom periodu. Ciljnu skupinu čine korisnice programa Udruženja koje su ujedno i žene članice. Planirano je poslije adaptirani prostor koristiti za izložbu i prodaju rukotvorina koje izrađuju članice Udruženja, što bi povećalo budžet i ekonomsku stabilnost žena iz Udruženja Jadar.