Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV ZA EKONOMSKU PODRŠKU ŽENAMA IZ UGROŽENIH KATEGORIJA DRUŠTVA – PRIJAVE DO 25.10.2023.

javni-poziv

                                                                                                                                                                               

O POZIVU

Zahvaljujući sredstvima donatora JT INTERNATIONAL AD SENTA, Fondacija INFOHOUSE drugi put za redom raspisuje Javni poziv za organizacije posvećene preduzetništvu i ekonomskom jačanju žena iz ranjivih kategorija društva.

Fondacija INFOHOUSE posvećena je jačanju organizacija civilnog društva koje promoviraju zaštitu ljudskih prava, te svojim djelovanjem nastoji uticati na pozitivne demokratske promjene u Bosni i Hercegovini naročito kroz:

– Aktivan rad na izradi projekata i programa, te upravljanja fondovima koji doprinose boljem razumijevanju, zagovaranju i promociji ljudskih prava, naročito prava žena i mladih

– Razvijanje i učvršćivanje veza između svih vrsta i tipova organizacija civilnog društva, institucija i privrednih subjekata zemlji i svijetu radi promocije demokratskih vrijednosti i jačanja uloge civilnog društva

– Antikorupcijske inicijative, naročito kroz promociju i zaštitu prijavitelja korupcije kao i istraživačke tekstove na portalu Interview.ba

Ekonomsko osnaživanje žena je program koji Fondacija provodi već niz godina a prošlogodišnja akcija za dva ženska udruženja Udruženje JADAR iz Konjević Polja i Udruženje žena “NERA” iz Konjica, koju je podržao također JTI, rezultirala je obezbjeđenjem znanja, vještina i oprema za više od 70 nezaposlenih žena u ova dva grada!

Zašto nam je važna ova tema?

Žene u BiH čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1% muškaraca), ali njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936) dakle svega 40% od ukupno radno sposobnih žena je zaposleno. Žene često nemaju jednake uvjete rada, dobivaju otkaze u toku trudnoće, ugovori im se ne produžavaju ukoliko zatrudne ili se obrate za zaštitu svojih prava, a situacija se dodatno usložnjava ukoliko govorimo o ženama iz marginaliziranih skupina kao što su Romkinje, žene iz ruralnih sredina, starije žene ili pripadnice LGBTIQ populacije. Samim tim žene ne mogu biti ravnopravne članice društva.

IZNOS FONDA ZA DONACIJU

Fond za ovaj Javni poziv iznosi 20,000 BAM.

Maksimalan iznos traženih sredstava po aplikaciji ne smije preći 5,800 BAM bruto.

KO SE I KAKO MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV?

Prijaviti se mogu ženske organizacije koje imaju ideju/potrebu za aktivnostima i/ili kupovinom opreme koja će direktno doprinijeti ekonomskom osnaživanju nezaposlenih i marginaliziranih žena iz njihove zajednice/zajednica.

Obavezni uslovi za prijavu su:

-Organizacija je prepoznata kao udruženje koje pomaže ženama iz ranjivih grupa te posluje ispravno i pozitivno u skladu sa zakonom,

-Ideja za grant organizacije je dobro argumentirana i osmišljena tako da može obezbjediti dugoročnu korist generacijama korisnica.

Prijava se vrši putem Pisma interesa na memorandumu organizacije kao i dostavom ispunjene Aplikacije (dostupne na linku: https://infohouse.ba/wp-content/uploads/2023/10/FOND-IH-APLIKACIJA-ZA-PRIJAVU.docx ) na email infohouse@infohouse.ba do 25.10.2023. godine.

Sve upite možete postaviti putem emaila infohouse@infohouse.ba do isteka roka prijave.