Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

JAVNI POZIV: Fondacija INFOHOUSE traži agenciju/firmu za organizaciju događaja

javni-poziv

Fondacija INFOHOUSE traži agenciju/firmu za organizaciju događaja u okviru projekta UNICEF-ovog projekta „Vođenje razvoja standardnih operativnih procedura (SOP) kao dio aktivnosti efektivnog upravljanja vakcinacijom u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH“, čije aktivnosti realizuju u partnerstvu UNICEF BiH i Fondacija INFOHOUSE.

Referentni broj: UNICEF 2.2.

 1. O PROJEKTU

Ured Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu (UNICEF) provodi projekat „Vođenje razvoja standardnih operativnih procedura (SOP) kao dio aktivnosti efektivnog upravljanja vakcinacijom u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH“, čiji je cilj promoviranje cijepljenja, učinkovitosti vakcina i jačanje hladnog lanca i logističkih kapaciteta u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat se bavi redovnom vakcinacijom djece u BiH, fokusirajući se na imunizacijske procese koji imaju nizak procenat zastupljenosti.

Osnovni cilj projekta je jačanje i unapređenje procesa redovne imunizacije. Krajnji rezultat trebao bi biti osmišljavanje praktičnih rješenja za unaprjeđenje stope redovne vakcinacije i povjerenja u proces imunizacije.

 1. CILJEVI I OBIM ZADATKA

2.1. Svrha angažovanja

Usluge agencije su potrebne za organizaciju dva (2) javna događaja za djecu i roditelje  a u svrhu promocije obavezne imunizacije. Imunizacijom svake godine spasimo milione ljudi te je upravo cijepljenje prepoznato kao najuspješnija intervencija na području zdravstva. Unatoč tome, gotovo 20 miliona djece još uvijek nije cijepljeno, dok su mnogi propustili i ključna cjepiva tijekom adolescencije, odrasle dobi i starosti. Nerijetko su razlog predrasude u vezi sa imunizacijom. Kalendar cijepljenja pao je u slučaju nekih cjepiva i ispod 50%, odnosno do razine u kojoj je ugrožen kolektivni imunitet.

Osnovni cilj događaja je stoga podići svijest javnosti o značaju imunizacije, osigurati tačne i pouzdane informacije I vratiti povjerenje dijela roditelja u imunizaciju.

Jednodnevni događaji su planirani u septembru u Mostaru I Brčko distriktu.

 

2.2. Opis poslova

Dizajn i produkcija

 • Izrada scenarija – osmišljavanje koncepta događaja prema dogovorenom programu, kojim će biti razrađene i opisane sve aktivnosti u vezi s održavanjem eventa, sa dinamičkim planom realizacije usluga koje su predmet ove nabavke
 • Priprema i realizacija događaja. Organizacija projekta treba obuhvatiti sve troškove angažovanog osoblja na realizaciji istoga.
 • Dizajn i štampa materijala za brendiranje događaja (govornica, backdrop wall, zahvalnice, pozivnica, postova za društvene mreže i dr po dogovoru/prijedlogu iz ponude)
 • Dizajn i nabavka malih promotivnih poklona za djecu, ekološki prihvatljivih (300 kom)
 • Snimanje i produkcija fotografija sa događaja
 • Produkcija video zapisa sa događaja

Osoblje

 • Usluge moderiranja programa / voditelj_ica (2 osobe, 1 po događaju)
 • Usluge hostesa na oba događaja
 • Usluge animatora_ica za zabavno informativni kutak za djecu sa i bez poteškoća u razvoju (6 osoba,3 po događaju)
 • Usluge zdravstvenih radnika_ica za informativni kutak za roditelje o prednostima imunizacije (6 osoba, 3 po događaju)
 • Usluga fotografa_kinje i usluge snimatelja_ice video priloga za oba događaja

Mediji

 • Izrada poziva za medije (najava događaja) i po odobrenju distribucija medijima te animiranje medija da prisustvuju i izvještavaju o događaju
 • Izrada radio jingla i plasiranje na radio stanici_icama / pozivnice za društvene medije i portale
 • Izrada PR teksta o održanom događaja i plasiranje istog medijima
 • Fotografije i postovi za socijalne mreže tokom događaja
 • Facilitacija medija i davanja izjava na događajima
 • Medijski izvještaj po završetku događaja

Tehnika

 • Nabavka i postavka bine sa pratećim ozvučenjem, mikrofonom i muzikom sa matrice uz tehničku podršku
 • Govornica sa brendiranjem događaja
 • Najmanje 4 info štanda (dimenzije cca 200×80 cm) sa po 2 stolice
 • Usluge dopreme i montaže opreme, promotivnog materijala od naručioca, te demontaže i otpreme

2.3. Kvalifikacije i vještine

– Najmanje 10 godina iskustva u organizaciji događaja i promotivnim aktivnostima

2.4. Period angažmana i plaćanje

Angažovana agencija  će svoje usluge pružiti u periodu od 21.08.2023.-25.09.2023.

Plaćanje se vrši po završenom zadatku.

 1. PRIJAVA

3.1. Prijava treba sadržavati:

 • pismo namjere,
 • CV vođe projekta,
 • minimalno tri reference relevantne za projektni zadatak,
 • tehnička ponuda (prijedlog metodologije i plana rada i vremenski plan realizacije aktivnosti),
 • finansijski prijedlog/ponuda.

3.2. Ocjena prijava

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu ponuđene cijene, profesionalnog iskustva ponuđača i kvaliteta ponude a u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 „Kvalifikacije i vještine“, te kompletiranom dokumentacijom iz 3.1 ovog dokumenta.

Kriteriji za odabir agencije:

a) Kvaliteta ponude (60%):

 • ekspertiza i prethodno iskustvo aplikanta u odnosu na potrebe projektnog zadatka
 • metodologija i plan rada, i sposobnost poštivanja zadanih rokova.

b) Finansijska ponuda (40%)

3.3. Postupak prijave

Zainteresovani kandidati treba da pošalju/dostave svoju prijavu za Fondaciju INFOHOUSE na e-mail adresu: zlatko@infohouse.ba ili na adresu:  Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo, BiH (poštom ili lično) uz obaveznu naznaku referentnog broja.

Rok za prijavu: 18.08.2023. godine do kraja dana.

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.