Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

FONDACIJA INFOHOUSE I GIZ U PROJEKTU „UNAPRIJEĐENO NOVINARSTVO ZASNOVANO NA DOKAZIMA ZA NEZAVISNE MEDIJE“

istrazivacko3

Fondacija INFOHOUSE sa portalom Interview.ba jedna je od izabranih partnerskih organizacija u okviru regionalnog #SustainMedia programa koji provodi GIZ sa svojim partnerima DW Akademie i Internews, a koji finansiraju Europska unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, sa projektom pod nazivom „Unaprijeđeno novinarstvo zasnovano na dokazima za nezavisne medije“.

Cilj je razvoj novinarskih kapaciteta i formi izvještavanja.

Projekat će omogućiti novinarima_kama iz cijele Bosne i Hercegovine da savladaju ključne vještine iz domena istraživačkog novinarstva, da koriste alate za istraživačko novinarstvo, savladaju osnove data novinarstva, te na koji način tražiti kredibilne činjenice i kako ih provjeravati.

Također, sudionici_ce projekta bit će obučavani u savladavanju specifičnosti izvještavanja o temama koje se odnose na kršenje prava žena i manjina u BiH, te na kraju projekta dobiti mentorstvo i podršku za kreiranje završnih istraživačkih tekstova.

Portal Interview.ba je medij posvećen istraživanju i objavljivanju priča koje otkrivaju probleme bh. društva, od odnosa prema manjinama, preko korupcije, do patrijarhalnog i mizoginog odnosa prema ženama i LGBT populaciji. Redakciju uglavnom čine dopisnici_ce iz manjih sredina u BiH čije radno iskustvo nije uvijek na razini koju ove priče i portal zahtijevaju. Kroz ovaj program biće pružena potpora razvoju kapaciteta novinara_ki u istraživačkim pričama, provjeri znanja o činjenicama, razotkrivanju vijesti i korištenju podataka, što će u konačnici pridonijeti izgradnji medijskih kapaciteta i produkcije više priča koje su neusporedive etičke i profesionalne razine – kazala je Senka Kurt, glavna i odgovorna urednica portala Interview.ba.

Istraživačke priče su slabo zastupljen format medijskog izvještavanja u BiH, najčešće jer su za redakcije najskuplji format, a i najteži za provesti ako je redakcija manjih kapaciteta.

Za jednu istraživačku priču potrebni su brojni i ozbiljni kapaciteti koje redakcije u BiH uglavnom nemaju. Vrlo su rijetko zastupljene dubinske priče koje pokrivaju probleme manjina (romska populacija, LGBT…), kao i žena (korupcija u političkim strankama, mobbing, nasilje…), što je pojačalo marginalizaciju ovih grupa.

Mogućnosti koje smo prepoznali za realizaciju ovog projekta su brojni – od obuke novinara, poboljšanja njihovog ličnog profesionalnog razvoja, ali i stvaranja poola nezavisnih novinara, koji će razotkrivanjem činjenica, u konačnici, doprinijeti promociji istraživačkog novinarstva, ali i novinara_ki koji se bore za profesionalizam, istinu i činjenice u novinarstvu.

Nakon što prođu radionice i treninge s isusnim eksperti_cama novinari i novinarke će kreirati medijske sadržaje, koji će građane Bosne i Hercegovine informirati objektivno, tačno i transparentno o svim političkim i društvenim dešavanjima od javnog interesa.

Projekat će biti implementiran od juna 2023. do aprila 2024 godine.

#SustainMedia #mediapluralism #mediafreedom #WB6media